Shop

Pomoću daljinskog upravljača LumiPlus koristi se LumiPlus modulator koji  omogućava potpunu kontrolu do 15 podvodnih svetala. Modulator ima 1 LED indikator režima na donjem delu i 4 tastera: COLOR, SEKUENCE, SPEED i ON / SLEEP.

Glavne funkcije modulatora su:

  • Uključivanje / isključivanje projektora.
  • Izbor boja: 12 fiksnih boja.
  • Izbor sekvence: 8 sekvenci koje su na raspolaganju.
  • Odabir brzine sekvence: 8 brzina po sekvenci.

Modulator ima antenu sa 50m dometa za prijem signala sa daljinskog upravljača.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more