Shop

Kvalitetniji način postavke mlaznice koju omogućava zamenu i ima čvršću konstrukciju celog bazena. Prodor za mlaznicu namenjen za lakšu ugradnju mlaznica u bazen. Ugrađuje se u fazi građevinskih radova.

Izradjen je od ABS.

Rebra na prodoru imaju rupice, kroz koje se provlači žica koja utegne prodor da stoji pravo.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more