Shop

LumiPlus modulator omogućava potpunu kontrolu do 15 podvodnih svetala. Modulator ima 1 LED indikator režima na donjem delu i 4 tastera: COLOR, SEKUENCE, SPEED i ON / SLEEP.

Glavne funkcije modulatora su:

  • Uključivanje / isključivanje projektora.
  • Izbor boja: 12 fiksnih boja.
  • Izbor sekvence: 8 sekvenci koje su na raspolaganju.
  • Odabir brzine sekvence: 8 brzina po sekvenci.

Modulator se može kontrolisati pomoću daljinskog upravljača LumiPlus, za više udobnosti koji se naručuje odvojeno.

Modulator ima antenu sa 50m dometa za prijem signala sa daljinskog upravljača.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more