Shop

  • Dezinfekciono sredstvo

Brzo topeća organska komponenta, stabilizovana za tretman bazenske vode.

Koristi se prilikom prvog punjena bazena i šok tretmana vode dok se ređe koristi za redovno održavanje vode.

DOZIRANJE

Inicijalni tretman: Ubaciti 10g proizvoda na 1 m3 vode.

Redovno održavanje: Kada jednom regulišete pH vode, dodajte od 1 do 3g proizvoda na 1 m3 vode dnevno.

Ove doze su osnovna smernica i mogu se regulisati u skladu sa različitim karakteristikama bazena, vode ili vremenskih prilika.

NAČIN UPOTREBE

Ubaciti neophodnu količinu proizvoda u skimere, a zatim uključiti filtracioni sistem.

 

 

težina

1 kg, 5 kg

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more